El treball a la vinya

Sota els preceptes de la Producció Integrada

Treballem en Producció integrada, l’agricultura sostenible i racional

Cuidem la vinya com si d’un jardí es tractés, treballant principalment de forma manual, procurant donar-li unes condicions que evitin els tractaments amb químics de síntesi

Les plantes són podades durant el repòs vegetatiu mitjançant un sistema “Guyot doble” sense polzes de retorn

Durant el creixement vegetatiu, es treballa acuradament, podant els brots en excés, traient cavalls, aclarint raïms i desfullant

La verema es produeix en el moment òptim de maduració del raïm, de forma manual  i es diposita en caixes apilables de 15 kg de capacitat

La nostra filosofia és que els grans vins es fan a la vinya i no al celler

Close